Sakrament (łac. sacramentum) – widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Ustanowiony przez Chrystusa.

Wiąże nas każdy z nich z Jezusem w mocy Ducha Uświęciciela na drodze do miłosiernego Ojca.

Jest ich 7: chrzest, sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, bierzmowanie, namaszczenie chorych

kapłaństwo i małżeństwo