Kancelaria parafialna czynna:


8.30-9.30 - od czwartku do soboty
15.30-16.30 - od poniedziałku do środy

Kancelaria nieczynna w niedziele i  święta kościelne

tel. 63 273 83 06, kom. 536 492 828

 

 

Wymagane dokumenty i formalności

CHRZEST

niezbędne dane i dokumenty

Dziecko:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia i miejsce urodzenia

W jakim urzędzie zameldowane jest dziecko, nr aktu i data

Rodzice:

Imię i nazwisko ojca i matki dziecka, wiek, wyznanie i zawód

Dokładny adres zamieszkania rodziców, data i miejsce ślubu

Chrzestni:

takie same dane, nazwiska i imiona, ile lat, zawód, dokładne adresy zamieszania, dodatkowo zaświadczenia, że mogą być chrzestnymi (możliwość przystępowania do sakramentów – brak przeszkód i osobiste świadectwo życia chrześcijańskiego – praktyki religijne).

 

MAŁŻEŃSTWO

Potrzebne dokumenty:

* dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku

* świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne do 3 miesięcy)

* ostatnie świadectwo nauki religii

* dowód osobisty

* zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego

* zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego.

Narzeczeni zobowiązani są do ukończenia cyklu nauk przedślubnych

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii (niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych), potrzebują zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza zezwalającego na dopełnienie formalności przedślubnych w innej parafii.

Ponadto w przypadku małżeństwa konkordatowego narzeczeni dopełniają wymaganych formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i odpowiednie dokumenty z USC przedstawiają podczas spisywania protokołu przedślubnego.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

wymagane dokumenty i formalności

Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej najczęściej jest wymagane dostarczenie następujących dokumentów:

metrykę chrztu

zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osoby starczej wymaganej jest ukończone świadectwo katechezy szkolnej)

osoba przystępująca do tego sakramentu powinna wykazać się znajomością prawdy wiary katolickiej

 

BIERZMOWANIE

niezbędne dane i dokumenty:

- metryka chrztu

- wybrane imię świętego patrona

- odbycie przygotowania w naszej parafii lub poświadczonego przygotowania poza naszą parafią w sytuacjach nadzwyczajnych i uzgodnionych z proboszczem

- zgłoszenie danych osobowych świadków do bierzmowania (mogą to być tylko osoby praktykujące i bez przeszkód w przystępowaniu do sakramentów)

 

POGRZEB

Wymagane dokumenty i formalności:

Formalności związane z pogrzebem obejmują dostarczenie do parafii takich dokumentów jak:

akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

karta zgonu dla Administratora Cmentarza

zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (czyli komunii świętej), jeśli zgon miał miejsce poza parafią lub w szpitalu (w szpitalu zaświadczenie wystawia ksiądz kapelan szpitala)

 

ZA WYSTAWIANIE POKWITOWAŃ, WYGŁASZANIE ZAPOWIEDZI, UDZIELANIE CHRZTU, MAŁŻEŃSTWA I POGRZEBU POBIERA SIĘ W NASZEJ PARAFII DOBROWOLNĄ OFIARĘ, KTÓRA SŁUŻY OPŁATOM BIEŻĄCYM I UTRZYMANIU NASZEGO BIURA PARAFIALNEGO ORAZ KOŚCIOŁA I NASZEGO CMENTARZA.